Banner web Mobile-Recovered-Recovered

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ

Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn ngân sách Trung ương

Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 14, chiều nay (ngày 9/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, theo Văn phòng Quốc hội.

Nghiên Cứu Trao Đổi

Call Now Button